1

Vikingatida runor

Urnordiska runor
(klicka på rubrikerna för att komma tillbaks till toppen)

I forntidens Norden så använde vi oss av ett något annorlunda skrivsätt än vad vi i dag är vana vid.
Vi skrev då med vad som kallas runor (både då som nu), dessa är troligen anpassade för att ristas i trä (Det är nog därför det heter Rista).
Dessa är uppbyggda av en huvudstav (uppifrån och ned) och bistav/ar (från huvudstav och utåt/ uppåt/ nedåt), så att ingen av stavarna sammanföll med ådringen i trät.
Våra dagars "bokstävers" namn kommer för övrigt ifrån just runornas stavar, det romerska alfabetet skrevs just i böcker,
alltså blev det Bokstavar.


Användningen av runor som vi ser den idag, var att rista i sten efter avlidna (eller levande) förfäder/ bröder/ systrar/ bundsförvanter i vackra ordalag, men även om sig själv i ännu vackrare ordalag.
Men efter flera senare utgrävningar så får man nog trots allt, förmoda att ristandet i trä och näver och ben var betydligt mycket vanligare än man tidigare trott.
Konsten att rista runor kunde nog fler av Skandinaviens innevånare än bara runristarna bl.a efter ett upphittat brev från en fru till sin make som satt på krogen, att det var hög tid att komma hem!
(Visserligen medeltid. Men fanns det fler allmänna skolor då?).


En annan anmärkningsvärd uppgift är den, att eftersom ljuden i språket kom att ändra sig med tiden så till den milda grad att ljudningarna i urnordiska runraden längre inte passade ihop med språkets.
Då gjorde man om runraden så att språkljuden passade bättre ihop med runornas ljudvärden, i hela Skandinavien i stort sett samtidigt.
Tänk även på stavningen, inga dubbelstavningar.
Vilket gör att alla ord stavas lika i de Skaninaviska språken.
Ett exempel: Skepp- skib, tänk Norska och Danska.
Detta trots att man inte hade ett överstatligt skolsystem.
Det tycker i alla fall jag är stort!

 

 

1

 

1

Detta är den vikingatida runraden som omarbetades under 700 talet och minskade i antal från 24 till 16 st.

(Vikingatida Inlärningsramsor för runorna hittar du om du klickar på runorna.)

 

 

1

: f-runans namn är: fe (fui), som betyder "fä", "boskap", "gård", "rikedom" har ljudvärdet: f eller v.

 


1

: u-runans namn är: ur (urR), som betyder"uroxe", "urkraft", "duggregn" har ljudvärdet: u,o,w,y eller ö.

 


1

: th-runans namn är: thurs (thurs), som betyder"troll", "jätte", har ljudvärdet: th eller dh.

 


1

: ã-runans namn är: ãss (ãus), som betyder "as", "ås", dvs asagud (Oden), har ljudvädet: a, ã eller ä.

 


1

: r-runans namn är: reidh (raithu), som betyder "ritt", "vagn", "resa", har ljudvärdet: r.


 

1

: k-runans namn är: kaun (kãun), som betyder "böld", "sår", har ljuvärdet: k, g, nk eller ng.


 

1

: h-runans namn är: hagal (hãkãl), som betyder "hagel", har ljudvärdet: h eller gh.

 


1

: n-runans namn är: nauthr (nãuthR), som betyder "nöd", "tvång", harljudvärdet: n.

 


1

: i-runans namn är: is (is), som betyder "is", har ljudvärdet: i, j, e eller ä.

 


1

: a-runans namn är: ar (ãr), som betyder "år", "årsväxt", "fruktbarhet", har ljudvärdet: a eller ä.

 


1

: s-runans namn är: sol (sulu), som betyder "sol", har ljudvärdet: s.

 

 

1

: t-runans namn är: tyr (tiuR), som betyder: (asaguden) "Tyr", har ljudvärdet: t, d eller nd.

 

 

1

: b-runans namn är: biarkan (biarcãn), som betyder "björk", har ljudvärdet: b, p eller mb.

 

 


1

: m-runans namn är: mathr eller manr (mãnR), som betyder"man", "människa", har ljudvärdet: m.

 

 

1
: l-runans namn är: laukr eller laugr (lãukR), som betyder "vatten", "lag", har ljudvärdet: l.

 

 

1
: R-runans namn är: yR (iR), som betyder "idegran", "pilbåge", har ljudvärdet: R (dvs ett palatalt R-ljud med tungan mot gommen nästan som z).

 

 

1

 

1

Detta är den urnordiska runraden med den äldsta inskriften (så vitt vi vet) ca år 200 (gammalt eller vad)

(Magisk innebörd hittar du om du klickar på runorna)

 

 

1

: f-runans namn är: fehu, som betyder "fä", "boskap", "rikedom", har ljudvädet: f.

 

 


1

: u-runans namn är: uruR, som betyder "ur", "uroxe", har ljudvädet: u.

 

 


1

: th-runans namn är: thurisar, som betyder "thurs", "jätte", "troll", har ljudvärdet: th eller dh.

 

 


1

: a-runans namn är: ansuR, som betyder "asagud", har ljudvärdet: a.

 

 


1

: r-runans namn är: raidho, som betyder "ritt", "vagn", "resa", har ljudvärdet: r.

 

 


1

: k-runans namn är: kauna, som betyder "böld", "sår", har ljudvärdet: k.

 

 


1

: g-runans namn är: gebo, som betyder "gåva", har ljudvärdet: g.

 

 


1

: w-runans namn är: wunjo, som betyder "glädje", har ljudvärdet: w.

 

 


1

: h-runans namn är: hagalaR, som betyder "hagel", har ljudvädet: h.

 

 


1

: n-runans namn är: naudhiR, som betyder "nöd", "tvång", har ljudvärdet: n.

 

 


1

: i-runans namn är: isaR, som betyder "is", har ljudvärdet: i.

 


1
: j-runans namn är: jara, som betyder "år", "årsväxt", har ljudvärdet: j.

 


1
: p-runans namn är: perdhu, som eventuellt betyder "klippa", har ljudvärdet: p.

 


1
: ï-runans namn är: ihwaR, som betyder "idegran", har ljudvärdet: eventuellt ï eller ë.

 

 

 

1
: R-runans namn är: algiR, som betyder "älg", har ljudvärdet R (palatalt R nästan z).

 

 

 

1
: s-runans namn är; sowilo, som betyder "sol", har ljudvärdet: s.

 

 

 

1
: t-runans namn är: tiwaR, som betyder "Tyr", har ljudvbärdet: t.

 

 

 

1
: b-runans namn är: berkana, som betyder "björk", har ljudvärdet: b.

 

 

 

1
: e-runans namn är: ehwar, som betyder "häst", har ljudvärdet: e.

 

 

 

1
: m-runans namn är: mannaR, som betyder "man", "människa", har ljudvärdet: m.

 

 

 

1
: l-runans namn är: laukaR eller lauguR, som betyder "lag", "vatten", har ljudvärdet: l.

 

 

 

1
: ng-runans namn är: ingwaR, som betyder "Ing (en Gud)", har ljudvärdet; ng.

 

 

 

1
: d-runans namn är: dagaR, som betyder: "dag", har ljudvärdet: d eller dh.

 

 

 

1
: o-runans namn är: othila, som betyder "odal", "arvejord", har ljudvärdet: o.

Tillbaks till toppen